نشست تیم اجرائی مائده غدیر با ریاست فرهنگسرای عترت

در جلسه ای که به دعوت مجموعه ی فرهنگسرای عترت با حضور ریاست مجموعه، دکتر بیات و معاون آفرینش و اجرای مجموعه دکتر بالو برگزار شد هماهنگی های اولیه لجستیکی جهت برگزاری اطعام 10.000 نفری در عرصه میدان امام حسین(ع) صورت گرفت.
 همچنین در این هم اندیشی زمینه های همکاری در فضای رسانه ای و ایجاد پویشی یکپارچه برای فرهنگسازی امر اطعام غدیر مطرح و به تبادل نظر گذاشته شد.

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.